Stor interesse i markedet for grønn finansiering

Det var stor interesse i obligasjonsmarkedet da Bane NOR Eiendom sist uke utstedte sitt første grønne obligasjonslån på 1,2 mrd. kroner i februar 2021.

Onsdag 10. februar 2021 holdt adm.dir. Jon-Erik Lunøe og finansdirektør Sven Erik Pløen et digitalt roadshow mot investorer, og obligasjonen ble fulltegnet samme dag. Lånet skal benyttes til finansiering av grønne prosjekter som bygg med sertifisering på minimum BREEAM Very Good samt energiklasse A, eller investeringer tilknyttet jernbaneinfrastruktur som gjøres i Bane NOR Eiendom AS. Eksempler på dette er byggingen av verksted på Støren og kontorbygg ved Voss stasjon.

- Tilbakemeldingene på investorpresentasjon var meget god og ordreboken endte på solide 2,2 mrd. kroner, selv etter flere nedjusteringer på rentebetingelser underveis. Smerteterskelen ble til slutt nådd og markedskreftene fikk dermed gjort sitt for å presse prisen ned. Vi er meget fornøyde med mottakelsen i markedet og oppnådde betingelser, sier finansdirektør Sven Erik Pløen.

- Suksessen skyldes flere faktorer, herunder lav belåningsgrad og at vi har statlig eierskap. Vi er et robust selskap med en diversifisert portefølje og hadde dessuten bra timing i markedet. I tillegg bidrar den grønne profilen til økt etterspørsel fra investorer som igjen gir positiv innvirkning på pris, avslutter Pløen.

Konklusjonen ble 1,2 mrd. kroner fordelt på to obligasjonslån:

600 mill. kroner, 5 år, rente 3 mnd. NIBOR + 0,58 %
600 mill. kroner, 7 år, rente 3 mnd. NIBOR + 0,69 %

Samtidig kjøper selskapet tilbake kortsiktige obligasjonslån med forfall i 2021 på til sammen 632 mill. kroner, slik at netto økning i finansiering blir i underkant av 600 mill. kroner.

Grønt rammeverk for finansiering
Bane NOR Eiendom etablerte nylig et grønt rammeverk for finansiering med ekstern godkjenning fra selskapet CICERO Shades of Green. For å kunne kalle obligasjonslån for grønne, krever investorer at en uavhengig part har gjennomgått selskapet som ønsker å låne penger og satt sitt grønne stempel på både selskapet og hvilke typer investeringer som er godkjent. Hensikten er å gi investorer bedre innsikt i hvor grønne prosjektene de ønsker å investere i faktisk er.

CICERO (Center for International Climate Research) er et anerkjent selskap som evaluerer grønne rammeverk internasjonalt, basert på anerkjent klimaforskning og egen kompetanse. Det at vi nå har et rammeverk betyr at Bane NOR Eiendom kan utstede grønne obligasjonslån til angitte formål som her betyr enten investering i bygg med sertifisering på minimum BREEAM Very Good samt energiklasse A, eller investeringer tilknyttet jernbaneinfrastruktur (som for eksempel verksteder).

Investorpresentasjonen kan leses her: Rapporter og presentasjoner - Bane NOR under Bane NOR Eiendom AS - Investor Presentation

Les mer om grønt rammeverk for finansiering og Cicero her: Rapporter og presentasjoner - Bane NOR under Miljø – Bane NOR Eiendom AS.