Utbygging av Fornebubanen - konsekvens for Lysaker stasjon

Utbyggingen av T-banestasjon på Lysaker påvirker ikke tog- og busstrafikken på stasjonen direkte, men tilgjengeligheten endres på nordsiden.

Fornebubanen er den største T-baneutbygging i hovedstadsområdet på mange tiår. Den nye T-banestrekning skal gå fra Majorstuen til Fornebu, med Lysaker T-banestasjon som den desidert mest trafikkerte stasjonen.

Utbyggingen påvirker ikke tog- og busstrafikken på Lysaker stasjon direkte. Banen bygges i samarbeid med Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Bane NOR og Bane NOR Eiendom er ikke part i selve utbyggingen, men vi vil informere våre kunder om hvordan tilgjengeligheten til stasjonen er under veis.

Når Lysaker T-banestasjon ferdigstilles etter planen i slutten av 2026, vil et sted mellom 18.000 og 24.000 mennesker vil gå av eller på T-banen her daglig ifølge analyser. Mens arbeidet pågår vil både togreisende, leietakere og leverandører måtte forholde seg til at dagens veier inn til stasjonen blir endret.

Når starter utbyggingen?
De forberedende arbeidene starter nå. Anleggsområdet skal i første omgang klargjøres og bli gjerdet inn.

Parkeringsplassen på nordsiden blir avviklet
Taxiholdeplassen, og en «kiss & ride» plass for av- og påstigning for reisende med bil, får ny plassering under jernbanebroen i Strandveien. Dagens parkeringsplass på nordsiden av stasjonen er ikke eid av Bane NOR og blir avviklet ved oppstart av utbyggingen. Den vil ikke bli etablert på nytt når prosjektet er ferdig. Vår parkeringsplass for pendlere ligger ca. 200 meter bortenfor stasjonen og blir ikke berørt av prosjektet. Les mer om pendlerparkering her: Parkering ved stasjonen - Bane NOR

Hvor skjer utbyggingen?
T-banestasjonen vil ligge nord-vest for togstasjonen og anleggsområdet blir på dagens parkeringsplass. En del av rundkjøringen ved taxiene blir også berørt. Bussterminalen på sør-siden blir ikke berørt av utbyggingen. Se kartskisse under:

Hva betyr det for de reisende?
Arbeidene påvirker ikke tog- eller busstrafikken direkte, men tilgjengeligheten til stasjonen fra nord og øst blir endret. Butikkene og serveringsstedene holder åpent som før.

Til fots eller sykkel kan man komme til stasjonen langs elven nordfra. Sør-siden av stasjonen blir ikke berørt. Sykkelstativene utenfor Subway kan benyttes, mens de utenfor Tintin Sushi dessverre ikke kan benyttes.

Man kan ikke parkere privatbilen sin på nordsiden av stasjonen, men de med avtale om pendlerparkering kan parkere på vår parkeringsplass ca. 200 meter unna. Det blir lagt til rette for av- og påstigning under jernbanebroen i Strandveien, ved siden av taxi-holdeplassen.

Buss-terminalen på sør-siden av stasjon blir ikke direkte berørt.

Det vil i perioder bli støyende arbeider, anleggstrafikk og stor graveaktivitet. En støyskjerm blir satt opp mot anleggsområdet i nord, med vinduer mot byggeplassen slik at interesserte kan følge byggeprosessen.

Hovedaktivitetene i de forberedende arbeidene deles inn i følgende faser *):

Fase 0: Tilrigging på Lysaker og Lilleaker og midlertidige omlegginger av gang- og sykkelveier (som vil bli godt skiltet). Starter i september 2021.

Fase 1: Midlertidig omlegging av taxiholdeplass, «Kiss & Ride» og bussholdeplass på Lysaker. Fra oktober 2021 til desember 2021.

Fase 2: Bygging av midlertidig anleggsvei mellom Lysaker og Lilleaker over ny bru. Fra oktober 2021 til april 2022.

Fase 3: Avslutning og overlevering til neste entreprenør i april/mai 2022.

Fornebubanen skal sørge for god sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper gjennom hele prosjektet. Disse forberedende arbeidene skal utføres av entreprenør HAB Construction AS på vegne av Fornebubanen.

*) Kilde: Fornebubanen

Er du interessert i å lese mer om Fornebubanen?
Les om alt om prosjektet her: Fornebubanen - Slik bygger vi Oslo - Oslo kommune

Her er en animasjon av hvordan Fornebubanen blir: Fornebubanen (arcgis.com)

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev fra Fornebubanen: Fornebubanen (list-manage.com)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Jonn Eggerud, Regionleder stasjoner Stor-Oslo i Bane NOR Eiendom

Mobil: +47 402 00 112, E-post: jonn.eggerud@banenor.no

 

Relatert innhold