Vellykket etablering i obligasjonsmarkedet

Som et ledd i refinansieringen av Bane NOR Eiendom AS har vi gjennomført en vellykket etablering i obligasjonsmarkedet.

Samlet ble det utstedt 1,8 milliarder kroner i et treårig, femårig og syvårig obligasjonslån til attraktive vilkår. 

Interessen fra investorene var stor og ordreboken ble overtegnet.

Bane NOR Eiendom AS har en låneavtale i et banksyndikat med en ramme på 6,5 milliarder kroner. Deler av dette lånet erstattes nå av obligasjonslånene.

- Etableringen av Bane NOR Eiendom AS i obligasjonsmarkedet gir oss gunstig refinansiering og er et viktig fundament for å sikre langsiktig stabile rammebetingelser gjennom lengre lån og spredning av låneforfall. Den svært gode mottakelsen i markedet gir et godt grunnlag for også ytterligere finansiering i obligasjonsmarkedet, sier finansdirektør Torkil Sletten i Bane NOR.

- Vi ser på denne refinansieringen som en stor tillitserklæring. Den vellykkede etableringen viser at investorene har tro på vår virksomhet, sier administrerende direktør Petter Eiken i Bane NOR Eiendom.