Vi er en stolt samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon

Signering av kontrakt for utleie av godshuset ved Halden stasjon

– Vi er veldig glad for å inngå denne avtalen med vår gode samarbeidspartner Kirkens Bymisjon, for med denne kan vi på vår måte bidra til at barn og unge får et flott, nytt aktivitetstilbud i Halden, uttalte Knut Johansen til ha-halden.no like før kontrakten ble signert. Kontrakten gjelder utleie av godshuset ved Halden stasjon som nå bygges om.

Klikk her for å se film av Trond Henriksen

Byparken er den største satsingen til Kirkens Bymisjon i Østfold for barn- og ungdom de neste årene.

To andre samarbeidsprosjekter i Oslo

Bane NOR Eiendom samarbeider med Kirkens Bymisjon om to prosjekter på Oslo S: "Sporet" og "I jobb".

"SPORET" er et tiltak for å møte og bistå mennesker som er i en vanskelig situasjon. Tre ansatte går oppsøkende på stasjonsområdet, og er tilgjengelige for samtale, råd, veiledning og noe praktisk bistand. I tillegg er det 20 frivillige som går i turnus. På Sporet finnes også et stillerom. Bane NOR Eiendom stiller med lokaler og økonomisk støtte.

Les mer om SPORET

"I jobb" (tidligere"Lønn som fortjent") tilbyr vanskeligstilte mennesker lønnet arbeid ved å rydde og plukke søppel på uteområdene rundt Oslo S. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Det å arbeide er med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket. For Bane NOR Eiendom er dette en vinn-vinn situasjon; vi gjør en god gjerning samtidig som vi får et triveligere og ryddigere Oslo S. 

Les mer om I jobb