Vi skal inngå nye drifts- og vedlikeholdskontrakter

Dagens avtaler med ISS utgår i mai 2019, og Bane NOR Eiendom er godt i gang med å utarbeide konkurransegrunnlag for nye avtaler.

Bane NOR Eiendom vedtok etter jul en ny FDV-strategi, og den nye strategien medfører en del endringer i hvilke tjenester drifts- og vedlikeholdsleverandører skal levere.

19. mars fikk ISS presentert de nye prinsippene for hvilke tjenester Bane NOR Eiendom skal utføre selv og hvilke tjenester som skal sette ut til FDV-leverandører.

- Hovedprinsippet er at planlegging av drift og vedlikehold skal utføres av Bane NOR Eiendom selv, og at oppgavene skal utføres av eksterne leverandører, forteller leder for anskaffelser og kontrakter Petter Heide Larsen.

Planen er at konkurransegrunnlaget skal være klart rundt 5. mai i år og at nye leverandøravtaler skal inngås i desember 2018. Dermed har både Bane NOR Eiendom og leverandørene nå god tid til å forberede seg slik at alt skal fungere godt fra 1. juni 2019.