Vinneren av arkitektkonkurransen av nye Trondheim S er Arkitema Architects

Vinnerforslaget «Kurven» av nye Trondheim S hvor det nye terminalbygget som vil romme mye mer enn bare en stasjon, ble presentert 13.12. Målet er at terminalbygget skal bli en møteplass for alle innbyggerne i Trondheim.

Arkitektkonkurransen ble lansert av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL, og er resultat av Bane NOR Eiendoms og Trøndelag fylkeskommunes felles visjon om å skape et nytt arkitektonisk landemerke for Trondheim. Juryen besto av representanter fra Bane NOR Eiendom, Trøndelag Fylkeskommune og to rådgivere oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund, hvor den ene var juryleder.

Stasjonsområdet skal bli et sted for opplevelser og være en destinasjon i seg selv. Bygget kommer også til å inneholde et stort kontorlokale, og vil dermed huse arbeidsplasser for hundredevis av mennesker.

– Det gamle stasjonsbygget på Trondheim S har for liten kapasitet til å ivareta en stadig økende trafikkstrøm, og adkomsten til plattformene er ikke gunstig. Vinnerutkastet viser god publikumsflyt, gode adkomstforhold og effektive service- og næringsarealer. Det arkitektoniske uttrykket tilpasser seg omgivelsene langs kanalen på en god måte og gjør at terminalbygget kan fremstå som synlig og egenartet. Vi har stor tro på at vi med dette utgangspunktet kan utvikle et velfungerende knutepunkt og få flere til å reise kollektivt,» uttalte prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med offentliggjøring av vinneren. 

Trondheim S blir det første bygget som er del av en større plan om å binde Trondheim sentrum sammen med havnen. Arkitema Architects skal, sammen med PKA Arkitekter, jobbe videre med vinnerforslaget til det kommende stasjonssenteret. Dette gjøres i tett samarbeid med Bane NOR Eiendom.

– Vi er veldig glade for at vi er utpekt som vinnere av konkurransen, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bane NOR Eiendom. Designforslaget vårt er vi svært tilfredse med, og jeg er sikker på at det kommer til å bidra til at Trondheim sentrum blir enda mer attraktivt for innbyggere, turister og de som er på gjennomreise. Det nye terminalbygget vil bli en integrert del av kommunens flotte og ambisiøse fremtidsplaner for området mot havnen. Vi har lagt de fysiske rammene for klimavennlig reising med kollektivtrafikk. Her kommer ulike tjenester til å samles, og vi har planlagt nøye for å skape god flyt i logistikken for alle passasjerer, både de som kommer til og fra tog, og med buss, båt, sykkel og bil, uttalte Thomas Grave-Larsen, forretningsområdesjef i Arkitema Architects i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med offentliggjøring av vinneren. 

Terminalbygget skal bygges mens togene kjører
En av de store utfordringene i byggeprosessen er at terminalbygget skal plassers over skinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften påvirkes. Derfor blir de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene oppført i moduler som raskt kan monteres, inkludert de fasadene som gir solavskjerming til hele bygget. Dette vil forenkle monteringen av bygget.

– Vi har vært i tett samarbeid med lokale arkitekter fra PKA, som har sikret at prosjektet har en solid lokal forankring. Vår arkitektoniske tilnærming til oppgaven har vært å skape et nytt, samlende byrom for Trondheim – en «storstue» som tilbyr byen en rekke nye og uformelle møteplasser og rom. Stasjonsbyggets kurver og avtrappende fasader gjør at koblingen mellom byen og havnen blir forsterket. Og de ikoniske gamle trehusene ved Nidelven blir fremhevet når man ankommer til byen fra sjøsiden via Sjøgangen, uttalte arkitekt og Partner Thomas Birkkjær fra Arkitema Architects i pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med offentliggjøring av vinneren. 

Det vil i første omgang bli utarbeidet et forprosjekt som senere vil danne grunnlag for beslutninger om prosjektets videre faser.

Bygget blir BREEAM NOR-sertifisert og designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftsmål.

Fakta
Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktører og har en rekke eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Det nye terminalbygget ved Trondheim S er det største og viktigste knutepunktprosjektet Bane NOR Eiendom har i Midt-Norge.