Attraktive byer vokser mest

Byutvikling og befolkningsvekst henger tett sammen. Det er kommuner med visjon og vilje til å investere i infrastruktur som får det til, sier Petter Eiken, adm. direktør i Bane NOR Eiendom.

Revitalisere bysentrum

– All erfaring viser at det er attraktive byer som vokser mest, sier Eiken, og viser til Fredrikstad som vant Statens pris for årets mest attraktive by i 2017. Nå forventer kommunen en vekst på drøyt 20 prosent frem til 2040. Det startet med en visjon for en bedre by å bo i. En langsiktig og forpliktende plan i dialog med handelsstanden fulgte etter.

– Fredrikstad kommune har jobbet målrettet og systematisk med å revitalisere bysentrum. Eldre og slitne områder og tomme bygninger er fylt med ny aktivitet. Arkitektonisk kvalitet og at byen er attraktiv, er viktig for å få folk til å bo og oppholde seg der. Folk liker at det skjer noe på gateplan, at det er hyggelige serveringssteder og butikker.

I Fredrikstad har de også lagt til rette for sykling og kollektivtransport. Blant annet gjorde de fergen over Glomma gratis, et klokt grep for å øke bruken av byen. Fredrikstad kan inspirere mange til å utvikle aktive bykjerner, eller gode bygulv som vi sier på fagspråket. Ingen er tjent med bilbasert handel utenfor bykjernen, mener Eiken.

Bygge høyt og tett

Fredrikstad jobber også med å utvikle et handelsområde nær den nye jernbanestasjonen. Det er helt i Eikens ånd. Han brenner for å bygge tett og høyt rundt knutepunkt i byer og tettsteder.

– I Bane NOR Eiendom mener vi at det er viktig å utnytte de mulighetene som kollektivtransporten skaper. Knutepunktene skal gi grunnlag for effektive reiser og byutvikling, slår han fast, og gleder seg over at folks bilvaner er i ferd med å endres. Kollektivtransporten øker, i flere byer er det populært med bysykkel, og sykkelparkeringene fylles opp. Bilkollektiver er også kommet for å bli. Ikke minst, utvikles det stadig nye teknologiske løsninger som gjør det enklere å velge kollektivt.

Bygge for fremtiden

Eiken og hans kolleger i Bane NOR Eiendom er opptatt av å bygge for fremtiden. – Det mest miljøvennlige er å bygge av bestandige materialer som sikrer at et bygg blir stående lenge. Å utvikle fleksible bygg er et annet poeng. Et bygg må kunne endres hvis det kommer nye arbeids- eller boformer. Vi må planlegge byggene våre slik at de dekker behov som vi verken vet om eller når kommer, avslutter Eiken.