Bergen togverksted

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var for første gang på et togverksted da han klippet snoren på det nye verkstedet på Bergen stasjon, og lot seg begeistre over det han fikk se.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2021: Ferdigstilt

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør, Knutepunkt

2. september 2021 ble verkstedet offisielt åpnet. Vi har bygget og eier verkstedet, og har inngått en tiårig leieavtale med Vy Tog AS som skal bruke verkstedet til å vedlikeholde togene på Bergensbanen.

  • Det er svært gledelig å se alle oppgraderingene som skjer på jernbanen nå, og vi er veldig fornøyde med det nye verkstedet, sa en smilende administrerende direktør i Vy Tog Vest AS, Yvonne Torgersen Hetlevik.

Vår administrerende direktør, Jon-Erik Lunøe, kunne fortelle at vi skal investere to milliarder i å oppgradere også de øvrige togverkstedene i årene som kommer.

Begeistret minister

Det var en interessert og imponert samferdselsminister som lot seg geleide rundt i verkstedet av ledelsen i Bane NOR Eiendom. Han stilte en rekke spørsmål underveis, og klatret sågar opp på dreiebenken som høvler hjulene på togene for å ta en nøyere titt.

  •  Sikkerheten her er så bra at til og med jeg kunne jobbet her, spøkte Hareide etter endt omvisning.

Trangt område

Det nye togverkstedet ligger i sporområdet til Bergen stasjon, med togene susende forbi på ene siden og en fjellskrent med boliger på toppen på den andre. 

  • Byggingen har gått greit, selv om det har vært utfordrende at tomten ligger så tett på togtrafikken og naboer, fortalte vår prosjektdirektør, Trond Rusten.

Byggetiden har vært halvannet år.


Moderne, velutstyrt verksted

Det nye verkstedet er et to-spors verksted som har plass til tog som er inntil 110 meter lange. Det har blant annet takgallerier, løftebukker og hjuldreiebenk. I tillegg er det bygget et administrasjonsbygg, flere tekniske rom og lager.

Det nye verkstedet i Bergen er et viktig bidrag til jernbanesektoren, og skal i mange tiår fremover sørge for at alt togmateriellet som trafikkerer Bergensområdet blir vedlikeholdt. Verkstedet leies ut til Vy Tog Vest og deres vedlikeholdsoperatør, Euromaint. Offisiell åpning ble gjort av samferdselsministeren i september 2021 og deretter tatt i bruk av leietakeren.

Det gamle togverkstedet ble revet og det nye oppført på samme sted. Det nye verkstedet er utformet universelt for å kunne betjene alt persontogmateriell i Bergensområdet. Verkstedet har to spor, løfteanlegg på ett spor samt takplattformer på begge spor. I tillegg er det oppført en administrasjonsfløy med kontorer, garderober og øvrige drifts- og sosiale rom for de 25 folkene som har sin arbeidsplass her samt et eget verksted for en mobil hjuldreiebenk (Mobiturn).

Inne i fjellet i enden av spor 27 er det etablert en serviceplattform med anlegg for vannfylling og toalettømming. Utvendig i spor 27 er det bygget en ny vaskemaskin for tog samt etablert et anlegg for sanering av dyrepåkjørsler.

Vi har også etablert et midlertidig verksted i Flåm for vedlikehold av togmateriellet på Flåmsbanen.

Jernbanereformen

I 2015 vedtok Stortinget jernbanereformen, og med det ble den store norske jernbanefamilien splittet opp i ulike selskaper som konkurrerer på lik linje med andre aktører innen sektoren. Et resultat er at togoperatørene fritt kan velge hvilke leverandører de vil bruke. Bane NOR Eiendom har bygget opp og profesjonalisert verkstedavdelingen, og gjør sitt beste for å legge godt til rette for både operatørene og vedlikeholdsselskapene.

Trafikkpakke 3

Jernbanedirektoratet tildelte i desember 2019 kontrakten for persontogtjenester på strekningene Fjerntog Oslo S-Bergen, Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna til Vy Tog. Oppstart var i desember 2020.

Det gamle togverkstedet ble revet. Å gjennomføre byggearbeider inne i en driftsbanegård, er utfordrende. For å sikre en stabil avvikling av togtrafikken over Bergen stasjon var det et tett samarbeid med andre ansvarlige enheter i Bane NOR.

Klikk her for å se timelaps av byggeprosessen

Klkikk her for å lese mer om verkstedet i bygg.no 30/11-21