Bergen verksted

Fakta om
eiendommen

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Utbygging av vedlikeholdshall ble prosjektert i 1995 og bygget stod ferdig i 1997. Anlegget er tilpasset vedlikehold av type 69, vogner og EL lok.

Bane NOR Eiendom eier byggene og fastmontert materiell, og har som hovedansvar å drifte verkstedene som en kommersiell, nøytral enhet for ulike driftsoperatører (eksempel Vy, Flytoget, CargoNet).

Verkstedet utfører følgende vedlikeholdsaktiviteter:

 • Planlagt vedlikehold
 • Modifikasjoner
 • Reperasjoner (tyngre vedlikehold som bytte av boogi, motor og hjul på 69-materiell)

 Produksjonsutstyr:

 • Løftebukker 
 • Traverskraner
 • Vognvaskemaskin
 • Kompressorer
 • Gaffeltruck

Vedlikeholdshall har fire spor:

 • Spor 23 (79 meter)
 • Spor 24 (43 meter)
 • Spor 25 (67 meter)
 • Spor 26 (88 meter)

Alle spor har tilgang på 1000 V/prøvestrøm i tillegg til trykkluft. All tining/nedspyling av snø og is foregår på spor 26.

Det er flere spor ute på området som benyttes til hensetting av 69-sett, lokomotiver og traktor.