Eufemia, Bjørvika - kontorbygg

Oslos flotteste kontorbygg? Eufemia er plassert mellom Barcode og Middelalderparken. OSU utvikler prosjektet, og Bane NOR Eiendom utgjør 1/3 av OSU.

Fakta om
prosjektet

Hjemmeside til Eufemia

Fremdrift

Byggestart ila. 2016. Ferdigstilt 2019.

Kontakt

Morten Austestad

Direktør utvikling

Kart

map

Det nye kontorbygget Eufemia på nedsiden av Barcode i Bjørvika er blitt et nytt og miljøvennlig kontorbygg ved den østlige inngangsporten til Bjørvika, med sentral beliggenhet også mot Middelalderparken og Sørenga. Kontorbygget er utviklet av Oslo S Utvikling (OSU), et selskap eid av Linstow, Entra og Bane NOR Eiendom.

Bygget har blitt et signalbygg for moderne arbeidsliv. Kontorbygget er fullt utleid, og det er konsulent- og revisjonsselskapet PWC og Microsoft som er blant leietakerne.

Kontorbygget tilbyr store etasjeplaner og effektive og moderne løsninger, med stor bruk av aktivitetsbaserte soner og moderne sosiale områder og fremtidsrettet teknologi. Fra innsiden ser man rett ned på bryggekanten og sjøen. Store deler av bygget vender mot Middelalderparken og Barcode. Kontorbygget fremstår som lyst, åpent og attraktivt.

Bygget består av 9 etasjer hvorav 8 over bakken. Første etasje inneholder resepsjon, møteromsenter, kantine og restaurant samt handelsarealer. I underetasjen finnes bl.a. auditorium, garderobeanlegg og treningsrom. Etasjene 2-8 er rene kontoretasjer på ca. 2500 kvm i hver etasje.

Bygget er tegnet av a-lab og det er lagt stor vekt på å utforme bygget så fleksibelt som mulig slik at det kan tilpasses fremtidens jobbhverdag. Bygget er effektivt og velegnet både til cellekontorløsninger og til åpne landskapsløsninger. Det er også lagt stor vekt på fleksibilitet mht. oppdeling av bygget: Det kan deles både horisontalt og vertikalt med flere innganger. På den måten vil det kunne skreddersys for fremtidige leietakere. Langs Bispekilen og Dronning Eufemias gate vil det etableres en arkade hvor hovedinngangene til byggets publikumsrettede arealer er plassert. Her blir det bevertning- og kulturarealer på gateplan.

Bygget ble i juli 2017 solgt til KLP Eiendom.