Snipetorplia, Skien - boligprosjekt

Fakta om
prosjektet

Snipetorplia

Fremdrift

2011: Vedtatt som utbyggingsområde i kommunedelplan
2012: Oppstart reguleringsplan
2015: Vedtatt reguleringsplan
2016: Salgsstart
2018: Byggestart
2020: Ferdigstilles i løpet av året

Kontakt

Svein Ellingsen

Prosjektsjef, Skien

Kart

map

logo

Vi utvikler boligprosjektet Snipetorplia i samarbeid med BetonmastHæhre Eiendom. Prosjektet omfatter 16 moderne leiligheter, fordelt på syv to- og tremannsboliger. Snipetorplia har sentral beliggenhet og fin utsikt over byen.

Prosjektet er planlagt i tett og god dialog med vernemyndighetene. Resultatet er et boligkompleks med moderne formspråk som både tilpasser seg og fremmer kontrastene til den verneverdige bebyggelsen i Snipetorp. Bydelen er Skiens eldste og er et attraktivt og fredet boligstrøk. Byggingen ble startet i 2018 og ferdigstilles våren 2020.

Meld din interesse for boligene her: http://snipetorplia.no/

Snipetorp er fredet. Prosjektet er planlagt i tett og god dialog med vernemyndighetene. Målet har hele tiden vært å skape et boligkompleks med moderne formspråk, og som både tilpasser seg og fremmer kontrastene til den verneverdige bebyggelsen. 

Prosjektet inneholder 16 moderne leiligheter fordelt på syv to- og tremannsboliger, linket sammen med gangbaner og heis for å sikre en størst mulig grad av universell utforming. Boligene ligger i sentrum i vestvendt helling med utsikt over byen og indre havneområde.

Snipetorp er Skiens eldste boligområde og overlevde bybrannene i 1854 og 1886. Her finner man det gamle Skien med sammenhengende trehusbebyggelse fra slutten av 1700-tallet. Snipetorp var en av de gamle innfartsveiene til byen. Her var det liv og røre i de mange verkstedene og skjenkestedene. Den jevne byborger holdt til her. I dag er de fleste husene restaurert og Snipetorp er et meget attraktivt boområde. Blant områdes tidligere kjente beboere er familien til Henrik Ibsen. Under Snipetorp ligger Skienstunnelen. Den sto ferdig som togtunnel i 1917. Et tverrslag ut i fri luft er årsaken til at vi i dag er hjemmelshaver til en ubebygd tomt.

 

 

Relatert innhold