Bærekraft

Bane NOR Eiendom har et aktivt forhold til bærekraft og prioriterer bærekraftsarbeidet innenfor de områdene som gir best effekt og hvor vi kan gjøre størst forskjell.

Bærekraft på agendaen

Som Norges ledende knutepunktutvikler bidrar vi til å utvikle områdene rundt jernbanestasjonene slik at flere kan ta tog. Derfor kjenner vi på et ekstra ansvar for å gjøre dette på en klimanøytral og bærekraftig måte.

Les mer om hvordan
Mann som smiler

FNs bærekraftsmål

Vi jobber med fem av målene

Selv om de 17 bærekraftsmålene avhenger av hverandre og bør ses i en helhetlig sammenheng, er det noen mål som er mer relevante enn andre å jobbe mot for en aktør som Bane NOR Eiendom. Vi er glade for og stolt over å kunne bidra positivt til fem av FNs definerte bærekraftmål.

Åtte prioriterte bærekraftsområder

Energieffektivisering- og produksjon

Vi ønsker å redusere energiforbruket gjennom hele livsløpet til våre eiendommer. Derfor velger vi bærekraftige løsninger som sparer energi og miljøet.

En driftsteknikker som sitter å jobber

Bærekraftige nybygg

Vi har over hundre aktive utviklingsprosjekter til enhver tid. Prosjektene gjennomgår mange faser, og bærekraft må være en del av alle fasene i prosjektene.

Boligprosjekt under bygging

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Fortetting rundt knutepunkt gjør det enklere for folk å reise på en bærekraftig måte, samtidig som man bygger opp under tog som et naturlig reisemiddel. Bærekraftig bevegelsesfrihet handler også om den selvforsterkende effekten mellom økt fortetting og bedre kollektivtilbud.

Mennesker ved sykkelhotellet i Ås

Bærekraftig forvaltning av ytre miljø

Alle våre aktiviteter påvirker det ytre miljøet. En bærekraftig forvaltning av dette skal derfor være en viktig del av ethvert prosjekt, og må være på agendaen så tidlig som mulig.

Bellevue Brygge

Ressurs- og materialbruk

Bane NOR Eiendom har en bevist holdning til at vi ikke skal benytte produkter som har negativ påvirkning på helsen og miljøet. I tillegg skal vi gjøre vårt for å minimere ressurs- og materialbruk i våre aktiviteter.

Ivareta samfunnsansvar

Bane NOR Eiendom preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Gjennom vårt arbeid skal vi øke tilgjengeligheten til våre publikumsområder, og ta gode, etiske og ikke minst miljøbevisste valg i alt vi gjør.

Mennesker som venter på transport ved Lillehammer kollektivknutepunkt

Bærekraftig transformasjon og vedlikehold

En god transformasjon klarer å bevare verdiene samtidig som man skaper noe nytt. Å bevare og videreutvikle ressursene er i et bærekraftperspektiv et bedre alternativ enn rivning og gjenoppbygging.

Illustrasjon av Godsen i Drammen