Bærekraft og business - hånd i hånd

Få et kjapt innblikk i vår virksomhet - se årsmagasinet "Status 2018"

Bane NOR Eiendoms årsmagasin

Bane NOR Eiendoms samfunnsoppdrag er stort. Vi eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av de største eiendomsaktørene i landet.

- Vi vet at vi har et stort ansvar, for det vi gjør får så store ringvirkninger, administrerende direktør Petter Eiken.

Les mer i årsmagasinet 2018 her.